วามคืบหน้าภายหลัง ครม. มีมติอนุมัติมาตรการ ม.33 เรารักกัน สำหรับช่วยเหลือ ประกันสังคม กรอบวงเงิน 37,100 ล้านบาท มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวนทั้งสิ้น 9,2700,000 คน แอปคาสิโนโดยเตรียมเปิดให้ ผู้ประกันตน ม.33 ลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 รับ 4,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่เดือน มีนาคม – เมษายน 2564 โดยเงื่อนไขโครงการ ม33เรารักกัน ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ ต้องมีสัญชาติไทย , เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ในระบบประกันสังคม , ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และไม่ได้รับสิทธิโครงการ เราชนะ , ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ข้อมูลจาก กระทรวงแรงงาน ระบุขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ โครงการ ม33เรารักกัน

  •  21 ก.พ. – 7 มี.ค. เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
  • 8 – 14 มี.ค. ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรอง
  • 15 – 21 มี.ค. ผู้ประกันตน มาตรา 33 ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชัน เป๋าตัง
  • 22 , 29 มี.ค. – 5 , 12 เม.ย. ได้วงเงินผ่าน แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ครั้งละ 1,000 บาท (โอนเข้าทุกวันจันทร์)
  • 22 มี.ค. – 31 พ.ค. เริ่มใช้จ่ายสินค้าและบริการผ่านร้านค้า / ผู้ประกอบการ / บริการ

คุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิ คือ

  • มีสัญชาติไทย
  • ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
  • ต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการ “เราชนะ”
  • ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อย่างไรก็ตามโครงการฯ ดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ 9.27 ล้านคน รัฐบาลใช้วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่องประสานงานทบทวนสิทธิและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในโครงการ ม33เรารักกัน ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงทีแอปคาสิโน  เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้องของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นเรื่องสำคัญ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” อีกด้วย นายทศพล กล่าวทิ้งท้าย

By covid19

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น